Τι είναι η ψυχή

Σε αυτή την μελέτη θα δούμε τι είναι ψυχή. Το θέμα αυτό πιστεύουμε ότι είναι σπουδαιότατο και απαραίτητο για την γνώση της εσωτερικής καθάρσεως και θεραπείας της ψυχής, αλλά και για την επίτευξη αυτής της ιεράς εργασίας. Πρόκειται περί αναδημοσίευσης τμήματος από το βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Σεβ. Ι. Βλάχου. Κεφάλαιο Γ’

Η λέξη ψυχή «είναι από τις πιο δύσκολες και στη Βίβλο και στη χριστιανική γραμματεία»[1]. Η ψυχή είναι πολυσήμαντη μέσα στην Αγία Γραφή και την πατερική γραμματεία. Φανερώνει πολλά πράγματα. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Χρηστός Γιανναράς, «οι Εβδομήκοντα μεταφραστές της Π.Δ. μετέφεραν στα ελληνικά με την λέξη ψυχή το εβραϊκό nephesch που είναι ένας πολυσήμαντος όρος. Ψυχή ονομάζεται κάθε τι έμβιο, κάθε ζώο, συνηθέστατα όμως μέσα στην Γραφή πρόκειται για τον άνθρωπο. Δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η ζωή εκδηλώνεται Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Τι είναι η ψυχή. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι είναι η ψυχή

Συγκρίσεις τής ψυχής

Σε αυτή την μελέτη θα δούμε μια σύγκριση τής ανθρώπινης ψυχής με τις ψυχές τών ζώων και τών αγγέλων. Πρόκειται περί αναδημοσίευσης τμήματος από το βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Σεβ. Ι. Βλάχου. Κεφάλαιο Γ’

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα του Θεού. Αυτό βέβαια το κατ’ εικόνα δεν αναφέρεται στο σώμα, αλλά κυρίως και πρωτίστως στην ψυχή. Στον άνθρωπο το κατ’ εικόνα είναι ισχυρότερο από εκείνο των αγγέλων, γιατί, όπως θα δούμε, η ψυχή του ανθρώπου ζωοποιεί συνημμένο σώμα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή κατ’ εικόνα του Θεού. Και όπως ο Θεός είναι Τριαδικός, Νους, Λόγος και Πνεύμα, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου έχει τρεις δυνάμεις, νου, λόγο και πνεύμα[18].

Σε όλη την φύση υπάρχουν «εικονικά υποδείγματα» της Αγίας Τριάδος[19], αλλά κυρίως αυτό φαίνεται στον άνθρωπο. Το κατ’ εικόνα στον άνθρωπο είναι ισχυρότερο από το κατ’ εικόνα στους αγγέλους. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για την Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό και εξηγώντας για ποιους λόγους «πλαττομένου τε και αναπλαττομένου (του ανθρώπου) το της αγίας Τριάδος φανερούται μυστήριον», γράφει ότι αυτό έγινε όχι μόνον επειδή ο άνθρωπος είναι μόνος μύστης και προσκυνητής επίγειος της Αγίας Τριάδος, αλλά «και μόνος κατ’ εικόνα ταύτης». Τα μεν αισθητικά και άλογα των ζώων έχουν μόνον πνεύμα ζωτικό, και αυτό δεν μπορεί να υφίσταται καθεαυτό, δεν έχουν όμως νου και λόγο. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι έχουν νου και λόγο, επειδή είναι νοεροί και λογικοί, αλλά δεν έχουν πνεύμα ζωοποιό, επειδή δεν έχουν σώμα που ζωοποιείται από το πνεύμα. Έτσι, επειδή ο άνθρωπος έχει νου, λόγο και πνεύμα ζωοποιό, εφ’ όσον ζωοποιεί συνημμένο σώμα, είναι «μόνος κατ’ εικόνα της τρισυποστάτου φύσεως»[20]. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Συγκρίσεις τής ψυχής. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρίσεις τής ψυχής

Διαίρεση και δυνάμεις τής ψυχής

Σε τι διαιρείται η ανθρώπινη ψυχή, και ποιες είναι οι δυνάμεις της; Συνέχεια τής σειράς αναδημοσιεύσεων τμήματος από το βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Σεβ. Ι. Βλάχου. Κεφάλαιο Γ’

Τα όσα ελέχθησαν μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε την διαίρεση της ψυχής. Δεν πρόκειται να αναπτύξουμε εν εκτάσει το θέμα, αλλά θα παρουσιάσουμε τα απαραίτητα και αναγκαία που έχουν σχέση με το γενικό θέμα αυτής της μελέτης.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι η ψυχή είναι λογική Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Διαίρεση και δυνάμεις τής ψυχής. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαίρεση και δυνάμεις τής ψυχής

Η σχέση ψυχής και σώματος

Ποια είναι η σχέση τής ψυχής με το σώμα; Αυτό θα εξετασθεί στην παρακάτω αναδημοσίευση τμήματος από το βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Σεβ. Ι. Βλάχου. Κεφάλαιο Γ’

Υπάρχει οπωσδήποτε μια σχέση και συνάφεια της ψυχής προς το σώμα. Αλλά τι είναι αυτή η σχέση και σε ποιο βαθμό υπάρχει; Είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στο σημείο αυτό.

Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Κάθε στοιχείο μόνο του δεν αποτελεί τον άνθρωπο. Ο άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς, λέγει ότι η ψυχή καθ’ εαυτήν δεν είναι άνθρωπος, αλλά λέγεται «ανθρώπου ψυχή». Καθώς επίσης και το σώμα δεν λέγεται ο άνθρωπος, αλλά «ανθρώπου σώμα». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Η σχέση ψυχής και σώματος. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η σχέση ψυχής και σώματος

Σχέση μεταξύ ψυχής νοός καρδιάς και διανοίας

Μητροπολ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου

Είναι αναγκαίο για έναν Χριστιανό που εμβαθύνει στην ψυχοθεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας, να γνωρίζει την έννοια των βασικών όρων που περιέχονται στα ψυχοθεραπευτικά κείμενα των αγίων μας, αυτές τις συνταγές θεραπείας του ανθρώπου. Προς το σκοπό αυτό, ανεκτίμητο είναι το εξαιρετικό βιβλίο του σεβ. Ιεροθέου Βλάχου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία», από το οποίο παραθέτουμε απόσπασμα από τις σελίδες 111-115. (Ι. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 3η Έκδοση Λεβαδία 1989).

*

1. Η εναλλαγή των όρων
*

2. Νους και ψυχή
*

3. Νους και καρδιά
*

4. Νους και διάνοια
*

5. Νους και προσοχή

1. Η εναλλαγή των όρων

Στα κείμενα της Αγίας Γραφής και των αγίων Πατέρων γίνεται μια σύγχυση αλλά και διάκριση μεταξύ των όρων ψυχής, νοός, καρδίας και διανοίας. Όποιος εντρυφά στα συγγράμματα των αγίων Πατέρων και την Καινή Διαθήκη το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι αυτή η Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Σχέση μεταξύ ψυχής νοός καρδιάς και διανοίας. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχέση μεταξύ ψυχής νοός καρδιάς και διανοίας

Λογική και Λογισμοί

Μητροπολ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου

Είναι αναγκαίο για έναν Χριστιανό που εμβαθύνει στην ψυχοθεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας, να γνωρίζει την έννοια των βασικών όρων που περιέχονται στα ψυχοθεραπευτικά κείμενα των αγίων μας, αυτές τις συνταγές θεραπείας του ανθρώπου. Προς το σκοπό αυτό, ανεκτίμητο είναι το εξαιρετικό βιβλίο του σεβ. Ιεροθέου Βλάχου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία», από το οποίο παραθέτουμε απόσπασμα από τις σελίδες 192-195. (Ι. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 3η Έκδοση Λεβαδία 1989).

*

1. Η σημασία των λογισμών Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Λογική και Λογισμοί. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λογική και Λογισμοί

Η καρδιά ως «μεταφυσικό» όργανο

Μητροπολ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου

ΕΣτην Αγία Γραφή και στους πατέρες, συναντάμε συχνά να αναφέρεται η «καρδιά». Ποια είναι η σημασία και η χρήση της στην Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία; Απαντήσεις παίρνουμε από το βιβλίο του σεβ. Ιεροθέου Βλάχου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία», από το οποίο παραθέτουμε απόσπασμα από τις σελίδες 147-162. (Ι. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 3η Έκδοση Λεβαδία 1989). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Η καρδιά ως "μεταφυσικό" όργανο. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η καρδιά ως «μεταφυσικό» όργανο