Προσευχή του Αγ. Ισαάκ του Σύρου


Κυριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όστις έκλαυσας έπι Λαζάρω, και έχυσας δάκρια λύπης και συμπαθείας επάνω εις αυτόν, δέξαι τα της πικρίας μου δάκρια• ιάτρευσον δια των αγίων σου παθημάτων τα πάθη μου• θεράπευσον δια των πληγών σου τας ψυχικάς μου πληγάς•δια του τιμίου σου αίματος καθάρισόν μου το αίμα, και ένωσον την ευωδίαν του ζωοποιού σου σώματος τω σώματί μου• η χολή, την οποίαν παρά των εχθρών εποτίσθης, ας γλυκάνη την ψυχήν μου από την πικρίαν, την οποίαν ο Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Προσευχή του Αγ Ισαάκ του Σύρου. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή του Αγ. Ισαάκ του Σύρου