Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Περί αιρετικών ευαγγελιστών


…Ο Θεός τέκνον μου σε αγαπά, επειδή και συ τον αγαπάς και σε εφώτισε να μου γράψης και να μου ζητή­σης την πατρικήν μου συμβουλήν. Ως πνευματικός πατήρ και ως Ιερεύς του Υψίστου σας συμβουλεύω και σε και τον σύζυγόν σου να απομακρυνθήτε από τους αιρετικούς Ευαγγελιστάς και ούτε να τους ομιλήτε ούτε να τους χαιρετάτε, διότι αυτοί είναι εργάται δόλιοι, υποκριταί. Υποκρίνονται ότι είναι χριστιανοί, αλλ’ είναι ψευδόχριστοι. Είναι εκείνοι διά τους οποίους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προείπεν και προεφήτευσεν διά να μας προφυλάξη: προσέχετε, είπεν, ότι εις τους εσχάτους καιρούς θα έλθουν εις τον κόσμον πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και πολλούς θα πλανήσουν. Προσέχετε μην πλανηθήτε. Έξωθεν φαίνονται πρόβατα έσωθεν εισί λύκοι άρπαγες, αλώπεκες πονηραί, όφεις δόλιοι.
Απορώ πώς ακόμη ο σύζυγός σας τους συναναστρέφεται, και τους ακούετε που βλασφημούν την Θεοτόκον, την Μητέρα του Θεού, ότι ήτο απλώς μια καλή γυναίκα και ότι οι Άγιοι δεν είναι Άγιοι, ότι ήσαν καλοί, έδωσαν εξετάσεις και επέτυχαν, και ότι δεν είναι Άγιοι παρά μόνον ο Χριστός. Ο ίδιος ο Θεός μας παραγγέλει. «γίνεσθε άγιοι, ότι εγώ Άγιός ειμι». Ο Κύριος ημών Ι. Χριστός εμαρτύρησε διά τον Πρόδρομον ότι είναι ο Αγιώτερος πάντων των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν θαύματα, με την εξουσίαν που τους έδωκεν ο ίδιος ο Χριστός, διότι ήσαν καθαροί, Άγιοι και δεν ήσαν αιρετικοί, ασεβείς, πλανεμένοι, σαν τους Ευαγγελιστάς κ.λπ. αιρετικούς. Ο Κύριος αποστείλας τους εαυτού μαθητάς επί τω κήρυγμα, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »
Αναρτήθηκε στις Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Περί αιρετικών ευαγγελιστών. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Περί αιρετικών ευαγγελιστών