Τιμή και Δόξα Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου


Είναι εντροπή μας, οι ασεβείς να έχουν περισσότε­ρη προθυμία από εμάς στο να δουλεύουν μέρα και νύκτα τον Σατανά, για να τους κολάση, και εμείς να είμαστε α­μελείς και ψυχροί και να δουλεύουμε με οκνηρία τον Θεό!
*****
Ν’ ανήκουμε στην Εκκλησία της Ορθοδοξίας και στην Ορθοδοξία του Χριστιανισμού. Χαρά μας να κατέ­χουμε την ευαγγελική θρησκεία και την πίστη που μας παρέδωκε ο Σωτήρας Χριστός κι’ οι Απόστολοι Του. Ταυτόχρονα, μεγάλη και βαριά η ευθύνη μας. Να μείνου­με πιστά κι’ αφοσιωμένα τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλη­σίας. «Εδραίοι και αμετακίνητοι» σ’ αυτά που μας δίδαξε η Μητέρα Εκκλησία. Αλύγιστοι απ’ των αιρέσεων την ορμή και των ετεροδόξων τις προπαγάνδες. Προσηλωμέ­νοι στις αιώνιες και αναλλοίωτες αξίες της Ορθοδοξίας.
Να δώσουμε του Ιωσήφ Βρυέννιου τη θερμή υπό­σχεση. «Ουκ απαρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία. Ου ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας. Εν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε και καλέσει καιρός, και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα». Δε θα σ’ αρνηθούμε ποτέ, φίλη Ορθοδοξία. Ούτε θα σε διαψεύσουμε και προδώσουμε, πατροπαράδοτη τιμημένη πίστη. Με σένα γεννηθήκαμε, με σένα ζούμε’ αν δε κι’ ο καιρός το καλέσει, και μυριάδες φορές είμαστε έτοιμοι για σένα να πεθάνουμε.
Είναι κάποιοι Οικουμενιστές, που ερωτοτροπούν με τους αιρετικούς. «Γραικολατίνους» τους ονομάζει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. «Φευκτέον αυτούς», λέγει. Να τους αποφύγουμε. Να μη τους Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »
Αναρτήθηκε στις Τιμή και Δόξα Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκ. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τιμή και Δόξα Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου