Περί μετανοίας (Μέρος 2ο)

Οἱ Πατέρες μας λέγουν ὅτι ἡ συναίσθησις τῆς ἁμαρτωλότητος εἶναι μεγάλον δῶρον τοῦ Θεοῦ, ἀνώτερον καὶ ἀπὸ τὴν ὅρασιν τῶν ὑψηλῶν θεωριῶν. Ὅταν συνειδητοποιῆται τὸ ἐσωτερικόν μας σκότος καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ καταχθόνιος καὶ ἀπαισία μορφὴ τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία προκαλεῖ τὴν ἀποστροφήν, τότε καὶ ἡ θεία χάρις ὡς ἀντίληψις μᾶς ἀξιώνει τῆς ἰδικῆς της παρηγορίας.
Ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ἀναφέρει διαφόρους μορφὰς παρηγορίας καὶ ἀντιλήψεως τῆς χάριτος, εἰδικῶς εἰς μεγάλην καρτερίαν Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Περί μετανοίας (Μέρος 2ο). Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί μετανοίας (Μέρος 2ο)