διδαχες

… Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέληµα του Θεού , αλλά προτιµά να
κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του . Και δεν καταλαβαίνει πώς , χωρίς τον
Θεό , δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί . Κι εγώ
, όταν εζούσα στον κόσµο προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο
Πνεύµα , εστηριζόµουν στο λογικό µου . Όταν όµως εγνώρισα µε το Άγιο
Πνεύµα τον Κύριο µας Ιησού Χριστό , τον Υιό του Θεού , τότε
παραδόθηκε η ψυχή µου στον Θεό και δέχοµαι οτιδήποτε θλιβερό µου
συµβεί και λέω : «Ο Κύριος µε βλέπει … Τι να φοβηθώ ;»
Προηγουµένως όµως δεν µπορούσα να ζω κατ ‘ αυτό τον τρόπο .
Για όποιον παραδόθηκε στο θέληµα του Θεού η ζωή γίνεται πολύ
ευκολότερη , γιατί στις αρρώστιες , στη φτώχεια και στο διωγµό
σκέφτεται : «Έτσι ευδόκησε ο Θεός και πρέπει να υποµείνω για τις
Αναρτήθηκε στις διδαχες. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο διδαχες