Το Πάσχα εις τα Ιεροσόλυμα κατά τον τέταρτον αιώνα

Αρχαιοτάτη υπήρχεν εν τη εκκλησία εορτή η Επιφάνεια καλουμένη ή τα Επιφάνια, Θεοφάνεια ή τα Θεοφάνια, υποδηλούσα ου μόνον την κατά σάρκα γέννησιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και την εν τω Ιορδάνη φανέρωσιν αυτού ως Θεού (1), τούτου δ’ ένεκα συνεωρτάζοντο αι δύο εορταί, η της Χριστού γεννήσεως και η των Θεοφανείων, και μόλις από του τέλους του Δ’ αιώνος επήλθεν ο χωρισμός των εορτών. Εν Ιεροσολύμοις επεβραδύνθη ο χωρισμός ούτος, ως καταφαίνεται εκ της κατά τον στ’ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις (3) ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Το Πάσχα εις τα Ιεροσόλυμα κατά τον τέταρτον αιώνα. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το Πάσχα εις τα Ιεροσόλυμα κατά τον τέταρτον αιώνα