Ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ.

Ο

Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολου θείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24).
Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώ που»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυ ρός τοῦ Χριστοῦ»; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις (3) ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ.. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ.