Καλόν ανθρώπω γυναικός μη άπτεσθαι Σημειώσεις στη διδασκαλία του απ. Παύλου για τον γάμο

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου καὶ προσπαθώντας νὰ καταλάβουμε τί διδάσκει γιὰ τὸν γάμο καὶ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων βρίσκουμε χωρία δυσερμήνευτα καὶ συχνὰ ἀντιφατικά, ἔτσι ὥστε τὰ κείμενα τοῦ Παύλου ἀποτελοῦν ζωντανὴ ἀπόδειξη, ὅτι δὲν νοεῖται συστηματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν καθημερινὸ πρακτικὸ βίο. Καὶ πέραν ἀκόμη τοῦ Παύλου, στὴν ἱστορική της πορεία ἡ Ἐκκλησία υἱοθέτησε κάποτε συνήθειες, ποὺ ρητῶς ἔχει καταδικάσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις (3) ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Καλόν ανθρώπω γυναικός μη άπτεσθαι Σημειώσεις στη διδασκαλία του απ Παύλου για τον γάμο. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καλόν ανθρώπω γυναικός μη άπτεσθαι Σημειώσεις στη διδασκαλία του απ. Παύλου για τον γάμο