Η Εκκλησία: Το σώμα του Ζώντος Χριστού

Μετάφρασις Ι.Κ. Παπαδοπούλου
Εισαγωγή
ΕΙΝΑΙ σχεδόν αδύνατον να αρχίσωμεν με ένα ακριβή ορισμόν της Εκκλησίας διότι, πράγματι, ουδείς ορισμός υπάρχει ο οποίος θα ηδύνατο να θεωρηθή ότι αποτελεί ανεγνωρισμένην δογματικήν αυθεντίαν. Δεν δυνάμεθα να εύρωμεν ορισμόν ούτε εις την Αγίαν Γραφήν, ούτε εις τους Πατέρας, ούτε εις τας αποφάσεις ή τους κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων, ούτε εις τα Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις (3) ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Η Εκκλησία: Το σώμα του Ζώντος Χριστού. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Εκκλησία: Το σώμα του Ζώντος Χριστού