Τι σημαίνει πρωτότοκος πάσης κτίσεως Μεγάλου Αθανασίου.

Εάν δε ονομάζεται και ‘πρωτότοκος της κτίσεως’ (Κολ.1:15), όμως δεν ονομάζεται πρωτότοκος ως εξισούμενος προς τα κτίσματα και ως πρώτος εξ αυτών χρονικώς (διότι πώς είναι δυνατόν τούτο όταν βέβαια είναι αυτός και Μονογενής;), αλλά εξαιτίας της συγκαταβάσεως του Λόγου προς τα κτίσματα, λόγω της οποίας έχει γίνει και αδελφός πολλών.

Διότι βεβαίως ο μονογενής είναι μονογενής επειδή δεν υπάρχουν άλλοι αδελφοί, ο δε πρωτότοκος λέγεται πρωτότοκος λόγω της υπάρξεως και των άλλων αδελφών.

Δια τούτο λοιπόν εις ουδέν σημείον των Γραφών έχει λεχθή, πρωτότοκος του Θεού ούτε κτίσμα του Θεού, λέγονται όμως το Μονογενής, και το Υιός, και ο Λόγος, και η Σοφία που αναφέρονται εις τον Πατέρα και είναι γνωρίσματα αυτού. ‘Διότι είδαμεν την δόξαν αυτού, ωσάν μια δόξαν που έχει ένας Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Τι σημαίνει πρωτότοκος πάσης κτίσεως Μεγάλου Αθανασίου.. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι σημαίνει πρωτότοκος πάσης κτίσεως Μεγάλου Αθανασίου.