Οι χιλιαστές ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά

Αλλ’ ας ίδωμεν διατί οι Χιλιαστές είναι αντίχριστοι και διατί ό χιλιασμός είναι παναίρεσις. Διότι πράγματι ό χιλιασμός είναι ή συνισταμένη όλων των αιρέσεων όλων των αιώνων από της γεννήσεως του Χριστού μέχρι σήμερον.

α/ Οι χιλιαστές δεν δέχονται τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ως Υίόν Θεού και Θεόν ομοούσιον τω Πατρί, αλλά λέγουν Αυτόν «Μέγαν Αρχιδούλον του Πατρός», συγχέοντες Αυτόν με τον Αρχάγγελον Μιχαήλ.

β/ Δεν δέχονται καν την ύπαρξη του Παναγίου Πνεύματος, του ομοουσίου τω Πατρί και τω Υιω.

γ/ Αρνούνται το δόγμα της «Αγίας Τριάδος βλασφημούντες φρικτώς το Πανάγιον Όνομα του Θεού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Οι χιλιαστές ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι χιλιαστές ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά