Περί των Αζύμων

Ότι ο Χριστός συνέφαγε μετά των μαθητών του εις τον Μυστικόν
Δείπνον άρτον και όχι άζυμα.

Ο Μυστικός Δείπνος έγινε την Μ. Πέμπτη δύο ημέρες πριν από το Σάββατο (Πάσχα των Εβραίων).

Η διάρκεια της ημέρας είναι από εσπερινό σε εσπερινό. Η διάρκεια των αζύμων ήταν επτά ημέρες και άρχιζε αφ’ εσπέρας της παραμονής του Πάσχα, δηλαδή την Μ. Παρασκευή το βράδυ.

«Τη δε πρώτη των αζύμων» (Μάρκ.ΙΔ΄12) δηλαδή, μία ημέρα πριν από τα άζυμα, την Μ.Πέμπτη το βράδυ έγινε ο Μυστικός Δείπνος, «και εσθιόντων αυτών λαβών ο Ιησούς ΑΡΤΟΝ (και όχι άζυμον) ευλογήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς (στους μαθητάς) (Μάρκ.ΙΔ΄ 22).

ΑΡΤΟΝ έφαγαν εις τον Μυστικόν Δείπνον ψωμί με ζύμη ζυμωτό και όχι άζυμα. Τα άζυμα άρχιζαν την άλλη ημέρα την Μ. Παρασκευή το βράδυ προς Σάββατον σύμφωνα με τον Μωσαϊκόν Νόμον (Έξοδος ΙΒ΄Κεφ.). Αφού έφαγαν «και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών και από εκεί έρχεται μετά των μαθητών του εις χωρίον λεγόμενον Γεσθημανή, και αφού προσευχήθη, έρχετα Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Περί των Αζύμων. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί των Αζύμων