Νεοανθρωπισμός και είδωλα της Νέας Εποχής

Το 1987 πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Σκαφιδιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας, το δεύτερο Διεθνές Σεμινάριο Συλλόγων Πρωτοβουλίας Γονέων με γενικό θέμα: «Το κύμα του αποκρυφισμού στην Ευρώπη σήμερα». Ο F. W. Haack στην βασική του εισήγηση με θέμα: «Ο κόσμος της Εκκλησίας και η νεοειδωλολατρεία» υπογράμμισε ότι κατά την χριστιανική αντίληψη ο κόσμος έχει δημιουργό δημιουργήθηκε από τον Θεό.

Όμως, ο Θεός δεν εδημιούργησε τον κόσμο έτσι, όπως εμείς τον γνωρίζουμε σήμερα: «Και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν» (Γεν. Α’ 31).
Στον άνθρωπο ο Θεός έδωσε ειδική αποστολή να διευθύνει και να διαμορφώνει την δημιουργία: «και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής» «και έλαβεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασε και έθετο αυτόν εν τω Παραδείσω της τρυφής, εργάζεσθαι και φυλάσσειν». «Και έπλασε ο Θεός έτι εκ της γης πάντα τα θηρία του αγρού και πάντα τα πετεινό του ουρανού και ήγαγεν αυτά προς τον Αδάμ, ιδείν τι καλέσει αυτά» (Γέν. α’ 28. β’ 15. 19).
Το έργο αυτό, το να διεθύνει και να διαμορφώνει τη δημιουργία, το κάνει ο άνθρωπος από την αρχή. Και αυτό, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει ότι ο Θεός του το ανέθεσε ή όχι. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Νεοανθρωπισμός και είδωλα της Νέας Εποχής. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νεοανθρωπισμός και είδωλα της Νέας Εποχής