γιατι θεμα μας ο εσωτερισμος και οχι κατι αλλο?

Μ Ι Α  Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η  Ε Ξ Η Γ Η Σ Η

Αἰσθάνομαι ὅτι ἔχω τήν ὑποχρέωση, νά δώσω κάποια ἐξήγηση, τί μέ ἔκαμε νά εἰσηγηθῶ στήν Συνοδική Ἐπιτροπή σάν θέμα τῆς ἐφετεινῆς μας συνδιασκέψεως τόν ἐσωτερισμό. Εὐχαριστῶ θερμά τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς – Μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς μας, γιά τό ὅτι συμφώνησαν μαζί μου. Καί ἔτσι μέ τήν δική τους ἀπόφαση καθορίσθηκε σάν θέμα μας ὁ Ἐσωτερισμός.

1. Ο προηγούμενος εἰκοστός αἰώνας, ἀπό θρησκευτικῆς πλευρᾶς μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ἤ σάν αἰώνας ἀποστασίας ἀπό τόν Χριστό, ἤ σάν αἰώνας τοῦ συγκρητισμοῦ. Δύο ὀνόματα, πού ἐκφράζουν τήν ἴδια πραγματικότητα.
Ὁ συγκρητισμός ἄρχισε τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῶν διαδόχων του. Τότε οἱ διάφορες εἰδωλολατρικές θρησκεῖες τῶν ἐθνῶν αἰσθάνθηκαν τήν ἀνάγκη μιᾶς προσέγγισης καί ἀμοιβαίας κάλυψης, πού τήν ἐπιστέγαζε ἡ ὁμολογία ὅτι κάτω ἀπό τά διαφορετικά ὀνόματα νοοῦνταν καί λατρεύονταν οἱ ἴδιοι θεοί. Καί ὁ κοσμάκης πλάταινε τήν κοιλιά του γιά νά καταπίνει τά συγκρητιστικά διδάγματα καί νά ξεπερνάει μέ «ἀγαθό λογισμό» τίς τερατώδεις διαφορές ἀνάμεσα στόν Βάαλ καί στόν Δία, στήν Ἄρτεμη καί στήν Ἴσιδα, κ. ἄ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις γιατι θεμα μας ο εσωτερισμος και οχι κατι αλλο?. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο γιατι θεμα μας ο εσωτερισμος και οχι κατι αλλο?