Η Μεγάλη θλίψις και το χωρίο Λουκ. κα’ 36

Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

(απόσπασμα από το βιβλίο: ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ)

Στο εσχατολογικό διάγραμμα, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή και ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, υπάρχει μία περίοδος άσχημη, πού ονομάζεται «Μεγάλη Θλίψις». Κατ’ αυτήν θα κυριαρχήση ο Αντίχριστος, ο οποίος θα πολεμή την χριστιανική πίστι και ηθική και θα καταδιώκη τους Χριστιανούς. Συγχρόνως ο Θεός θα παιδαγωγή την ανθρωπότητα πού αποστάτησε και δέχθηκε τον Αντίχριστο. Θα επιφέρη σκληρές παιδαγωγικές τιμωρίες, οι οποίες περιγράφονται στο όραμα των επτά φιαλών της Αποκαλύψεως (Πρβλ. 16ο κεφ. Αποκαλύψεως).

Οι Πεντηκοστιανοί διδάσκουν ότι κατ’ αυτήν την ζοφερά περίοδο ο Χριστός θα φροντίση να προστατεύη τους δικούς του. Δηλαδή θα τους απομακρύνη από την γη. Θα τους αρπάξει στον ουρανό, στο μεσουράνημα. Και όταν τελειώση η Μεγάλη Θλίψις θα τους κατεβάση κάτω. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Η Μεγάλη θλίψις και το χωρίο Λουκ. κα' 36. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Μεγάλη θλίψις και το χωρίο Λουκ. κα’ 36