Η αναγέννηση

Κατά την ορθόδοξη πίστη η αναγέννηση του ανθρώπου πραγματοποιείται με το άγιο βάπτισμα.
Δεν πρόκειται εδώ για το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί αυτό διακρίνεται από το χριστιανικό βάπτισμα (Πράξ. ιθ’ 3-5). Το χριστιανικό βάπτισμα γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. κη’ 19).

Με το χριστιανικό βάπτισμα ενδύεται κανείς τον Χριστό, λαμβάνει το Πνεύμα της υιοθεσίας και γίνεται κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού (Γαλ. γ’ 26-29. Ρωμ- η’ 17). Η αγία Γραφή βεβαιώνει πώς δεν υπάρχουν δύο βαπτίσματα για τους πιστούς· το βάπτισμα με νερό, πού ακολουθείται από το άγιο χρίσμα, είναι η «άνωθεν αναγέννηση» του Ιω. γ’ 3-5.

Το χριστιανικό λοιπόν βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία (Μάρκ. ιστ’ 16. Α’ Πέτρ. γ’ 20-21). Με αυτό αποθνήσκουμε ως προς την αμαρτία και αναγεννώμεθα πνευματικά (Πράξ. β’ 38. Ρωμ. στ’ 1-11. Τίτ. γ’ 5). Με το άγιο βάπτισμα λαμβάνουμε το Πνεύμα της υιοθεσίας και γινόμαστε «τέκνα Θεού» (Ρωμ. η’ 5-11. ΓαΛ. δ’ 5-6), γιατί με το βάπτισμα εντασσόμαστε στο σώμα του Κυρίου, στην Εκκλησία (Πράξ. β’ 41-47. Α’ Κορ. ιβ’ 13. Γαλ. γ’ 26-28)· «εν σώμα και εν πνεύμα… μία πίστις, εν βάπτισμα» (Εφεσ. δ’ 4-5). Η εκκλησία, πού είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α’ Τιμ. γ’ 15), ερμήνευσε το Ιω. γ’ 3-5 σε αναφορά με το άγιο βάπτισμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Η αναγέννηση. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η αναγέννηση