Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες

Υπάρχουν πεντηκοστιανές ομάδες, που τάσσονται εναντίον του δόγματος της Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως- είναι δηλαδή αντί – Τριαδικές. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε δύο βασικές που αναπτύσσουν τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας αυξημένη δραστηριότητα.

1. Κοινωνία Μαθητών Χριστού

(Το νέο όνομα είναι : ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

Άλλα ονόματα είναι «Κοινωνία Μαθητών Σωτήρος Χριστού», «Αναγεννημένοι Χριστιανοί», «Εκκλησία Αναγεννημένων Χριστιανών», «Ανανεωμένοι Χριστιανοί». Η ομάδα αύτη οργανώθηκε από τους Μ. Ζαφείρογλου και Θ. Κουλούρη Κατά τον Γ. Βουρλιώτη αποτελεί παράρτημα της αμερικάνικης κίνησης Jesus Only (Θέματα 94/ 1987,6).
Ο Μ. Ζαφείρογλου ήταν οπαδός της «Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής», προσχώρησε στην «Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής», την εγκατέλειψε, και ίδρυσε το σωματείο «Αδελφότης Μαθητών Σωτήρος Χριστού» (1972). Ο Θ. Κουλούρης σπούδασε σε Ινστιτούτο της οργάνωσης Jesus Only, επέστρεψε στην Ελλάδα (1978), προσχώρησε στην ομάδα του Ζαφείρογλου, και του μετέδωσε τις αντί – Τριαδικές απόψεις της αμερικανικής κίνησης. Το 1981 ανέλαβε τη διεύθυνση του παραρτήματος του «Ελληνικού Κέντρου της Βίβλου» στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1981 ιδρύθηκε νέο σωματείο με το όνομα «Κοινωνία Μαθητών Χριστού», που τελικά μεταφέρθηκε στον οδό Αρμοδίου 10 (105 52 Αθήνα). Τελευταία (1988) κατεβλήθη προσπάθεια αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας.
Εκτός από την Αθήνα υπάρχουν ομάδες στο Ηράκλειο Κρήτης (Θέμις Κουλούρης) και σε άλλα μέρη της χώρας, στη Θεσσαλονίκη (με ποιμένα τον Κ. Κόκκινο), στο Ρέθυμνο Κρήτης και στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τη διδαχή της ομάδας αυτής η Γραφή είναι η «μοναδική πηγή αληθείας, γραμμένη από τον ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ» (Τζελέπη, Τι διδάσκει, σ. 3). Η κίνηση είναι αντί-Τριαδική υπάρχει μόνο ο Ένας Θεός σε διαφορετικές φανερώσεις (Τζελέπη, Τι διδάσκει, σ. 88. 109-122. Η πρώτη προφητεία, ο. 18-19. Οι 3 καθολικές επιστολές, σ. 8-9. Το βάπτισμα στο όνομα του Κυρίου, σ. 7-33. Κουλούρη, Ο Χριστός: Το Πνεύμα της Αληθείας, σ. 22-44. Η γυναίκα, σ. 25).

Το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετική εμπειρία από την αναγέννηση και εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ. Ακολουθούν τα «σημεία»• η γλωσσολαλιά, οι θεραπείες, η προφητεία (Τζελέπη, Τι διδάσκει, ο. 17-20. Κουλούρη, Η γυναίκα, σ. 35). Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να κάνει έξη «βήματα»: ν’ ακούσει το ευαγγέλιο, να πιστεύσει, να μετανοήσει, να ομολογήσει, να βαπτισθεί με νερό και να λάβει το βάπτισμα «με Άγιο Πνεύμα»• διαφορετικά δεν γίνεται «παιδί του Θεού» (Τζελέπη, Το βάπτισμα στο νερό, σ. 7-11).

Το «βάπτισμα με νερό» είναι «εντολή», «πράξη υπακοής» και «ομολογία» γίνεται στο όνομα του Ιησού με μία ολική κατάδυση (Τζελέπη, Τι διδάσκει, σ. 44-69 του ιδίου, Το βάπτισμα στο νερό, σ. 31-96). Ο νηπιοβαπτισμός απορρίπτεται. Το ίδιο και η ιεροσύνη, το αειπάρθενο, η τιμή της Θεοτόκου, των αγίων, των εικόνων ο «Δείπνος του Κυρίου» αποτελεί «ανάμνηση» (Τζελέπη, Τι διδάσκει, σ. 21-60).

Η καταβολή της «δεκάτης» θεωρείται σαν το «ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ», γιατί ίσχυε «στην περίοδο του νόμου». Τώρα, στην «περίοδο της χάριτος» «ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΣ» ανήκουν στον Θεό. «Πόσα πρέπει να δίνουμε;» «ο αφιερωμένος χριστιανός δίνει τα πάντα στον Κύριο: Μισθούς – κτήνη – παραγωγή από αγρούς – χρόνο – τάλαντα και φυσικές ικανότητες – εισοδήματα κλπ» (Τζελέπη, Τι διδάσκει, σ. 63). Η κίνηση είναι προ – χιλιαστική. Η δευτέρα παρουσία θα γίνει σε «δύο φάσεις»• η πρώτη για να παραλάβει την «εκκλησία»• θα ακολουθήσει η «μεγάλη θλίψη», που θα λήξει με τη δεύτερη φάση της έλευσης του Χριστού και την καταστροφή των εθνών στον Αρμαγεδδώνα. Θα ακολουθήσει η χιλιετής βασιλεία στη γη. Η κίνηση κηρύττει πως στο τέλος θα συγκροτηθεί μία Εκκλησία, η εσχατολογική εκκλησία, με κεφαλή τον Χριστό. Η εκκλησία θα διευθύνεται από πρεσβυτέρους με ιδιαίτερα χαρίσματα και εξέχουσες δυνάμεις.

2. Χριστιανικό Κέντρο Σταυροδρόμι

Πρόκειται για παράρτημα της αμερικανικής οργάνωσης «Υπερπόντιες Διακονίες» (Overseas Ministries), που εδρεύει στις ΗΠΑ. Ανήκει στην «Ενωμένη Διεθνή Πεντηκοστιανή Εκκλησία» (United Pentecostal Church International). Στην Ελλάδα τιτλοφορείται και Crossroads Ministries (Διακονίες Σταυροδρόμι) ή και The Crossroads International Christian Center (Διεθνές Χριστιανικό Κέντρο Σταυροδρόμι).. Αναπτύσσει δραστηριότητα και μεταξύ των φιλιππινέζων. Ποιμένας είναι ο ALAN DEMOS.
Η κίνηση διαδίδει και φυλλάδια άλλων οργανώσεων, όπως της «Διεθνούς των Χριστιανών Έκδοτων», της οργάνωσης «Εκδότες Καλών Νέων», της American Trust Sociaty και της «Ζωντανής Μαρτυρίας».
Η ομάδα αυτή υπογραμμίζει τη σωτηριολογική σημασία της Γραφής: «Η αιώνια ζωή αναμένει εκείνους που διαβάζουν τη Γραφή. Η καταδίκη εκείνους που δεν την διαβάζουν» (The truth about the Bible).

Ο Θεός ήταν αναγκασμένος να τιμωρήσει την αμαρτία με θάνατο «δεν μπορεί ο Θεός να κάνει ‘στραβά μάτια’ στην αμαρτία. Η αγιότητά Του απαιτεί την τιμωρία της αμαρτίας. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει συμβιβασμούς με τον Άγιο Νόμο Του, δεν μπορεί να πράξει ενάντια της Αγίας Φύσης Του». Έτσι ο Χριστός δέχθηκε «να πληρώσει Αυτός για ΟΛΕΣ τις αμαρτίες, τις δικές σου και του καθενός», να υποστεί «αντικαταστατικό θάνατο» (Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες;, δίπτυχο).
Το «κλειδί» για τη σωτηρία είναι η πίστη, λέγει η κίνηση και υπογραμμίζει τα γνωστά σημεία: 1. Αναγνώριση της αμαρτωλής κατάστασης, 2. Μετάνοια, 3. Πίστη στον Κύριο, 4. Ομολογία στους ανθρώπους (Η άδεια καρδιά, φυλλάδιο). Η «προσευχή της μετανοίας» διατυπώνεται ως εξής:
«Κύριε Ιησού, πιστεύω ότι για μένα πέθανες. . . καθάρισε με από κάθε αμαρτία μου. Με λύπη μετανοώ για κάθε αμαρτία μου. . . και με πίστη Σε καλώ να έρθεις στη ζωή μου. Σε δέχομαι για Σωτήρα μου και σου υπόσχομαι, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα ζήσω όπως Εσύ επιθυμείς… (Ποιος μπορεί να συγχωρεί. . . ).
Ο αναγνώστης παρακινείται να πληροφορήσει την κίνηση αν «δέχθηκε τον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Κύριο», γιατί «οι αληθινοί χριστιανοί αγαπούν και φροντίζουν ό ένας τον άλλο, γιατί είναι μέλη της ιδίας οικογενείας• της δικής Του!» και προσκαλείται στο κέντρο «προς συζήτησιν της αληθείας», χωρίς να πληροφορηθεί προηγουμένως τα ονόματα και την πνευματική ταυτότητα των δασκάλων του.

Πολλά έντυπα της κίνησης είναι αφιερωμένα στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και στη γλωσσολαλιά. «Λάβατε το Άγιο Πνεύμα;», είναι ο τίτλος φυλλαδίου, στο όποιο υπογραμμίζεται πως ο Χριστός έχυσε το Πνεύμα Του στους αποστόλους και το κάνει και σήμερα. Με τη «γλωσσολαλιά», προστίθεται, ο Θεός «θέλει να κυβερνήσει το ανυπότακτο αυτό μέλος του σώματος μας», τη γλώσσα!

«Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος», είναι ο τίτλος άλλου φυλλαδίου. Εκεί υπογραμμίζεται πως με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός μπορεί «να κατοικήσει μέσα μας μόνιμα». Με τη γλωσσολαλιά ο Χριστός δαμάζει τη γλώσσα του άνθρωπου και ο άνθρωπος που αφήνει τον Χριστό να το κάνει αυτό, δείχνει «την πλήρη υποταγή του στο Θεό (Ιακ. 3: 2-8)» (βλ. και: βιβλιάριο: Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος).
«Η φλόγα της Πεντηκοστής», είναι ένα τρίτο φυλλάδιο. Σ’ αυτό τονίζεται πως το γεγονός της πεντηκοστής είναι το ίδιο, που βιώνεται σήμερα με το βάπτισμα του Άγιου Πνεύματος. «Η ουράνια γλώσσα», είναι ο τίτλος φέιγ βολάν, που υπογραμμίζει το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς την ημέρα της Πεντηκοστής. Σε άλλο φυλλάδιο η κίνηση αναφέρει ότι την πεντηκοστή, πραγματοποιήθηκε «η πρώτη εμπειρία της πλήρης σωτηρίας» τότε ιδρύθηκε η «Αποστολική Εκκλησία» (Το μήνυμα της πλήρης σωτηρίας).

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και η γλωσσολαλιά σαν απόδειξη της λήψης του φαίνεται πως είναι απαραίτητα για τη σωτηρία κατά την αντίληψη της κίνησης, γιατί μιλώντας για το βάπτισμα με νερό υπογραμμίζει πως μ’ αυτό παίρνει κανείς «την υπόσχεση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η υπόσχεση της αιωνίου ζωής» (Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος).

Συνοψίζοντας το «δόγμα» της η κίνηση αναφέρει πως «οι πεντηκοστιανοί ψάλλουν. . . προσεύχονται. . . κτυπούν τα χέρια τους από χαρά» (Η φλόγα της πεντηκοστής). Το στοιχείο της «χαράς» κυριαρχεί (βλ. φυλλάδιο Η αληθινή χαρά). Ακόμη προστίθεται πως οι οπαδοί της «ομολογούν δημόσια την πίστη τους. . . αλείφουν με έλαιο για θεία θεραπεία. . . βαπτίζονται εις το όνομα του Ιησού. . . πιστεύουν στη λήψη του Αγίου Πνεύματος» και διακηρύττουν πως «τα θαύματα πρέπει να είναι για μας και ΣΗΜΕΡΑ». Καταλήγοντας υπογραμμίζει πως «η αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν άλλαξε ποτέ» (Η φλόγα της πεντηκοστής).
Η κίνηση αυτή είναι αντί – Τριαδική. Το βάπτισμα τελείται «εις το όνομα του Ιησού». «Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος» είναι ο «Κύριος Ιησούς Χριστός» (Η αγία Γραφή μας λέει πως να σωθούμε). Στο φυλλάδιο «Το θαυμαστό όνομα» υποστηρίζεται πως ο Μ. Κωνσταντίνος άλλαξε το αποστολικό βάπτισμα «εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού» με τις φράσεις, «Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος» και μ’ αυτό τον τρόπο «ο Διάβολος, ο εχθρός της ψυχής, απομάκρυνε τον άνθρωπο από το φως και από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Για την κίνηση υπάρχει μόνο «ένας Θεός», ο Ιησούς Χριστός (Ποιος είναι ό Θεός;), όχι με την έννοια του δευτέρου προσώπου της μιας Τριαδικής Θεότητας, αλλά με την έννοια του ενός και μοναδικού προσώπου. Έτσι ο «Πατήρ» και ο «Υιός» και το «Άγιο Πνεύμα» δεν είναι ιδιαίτερα πρόσωπα, άλλα «τίτλοι των εκδηλώσεων του Παντοδυνάμου Θεού», του Ιησού Χριστού (Το βάπτισμα στο νερό).
Η αντιτριαδική διδαχή της κίνησης επαναλαμβάνεται και στα ξενόγλωσσα έντυπα που κυκλοφορούν. Γι’ αυτήν «το δόγμα της τριάδος έγινε επίσημα δεκτό στη σύνοδο του 325 μ. Χ. , τριακόσια χρόνια μετά την απαρχή της εκκλησίας» (The truth about water baptism).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

π ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ   πηγη  http://www.egolpion.com/root.el.aspx

Αναρτήθηκε στις Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες