Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Προσευχή Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων

…Κύριε, ότε ευρίσκεσο επί της γης ως άνθρωπος, χωρίς να χωρισθής της Θεότητάς Σου, ιδρύσας επί της γης, ως άλλον Παράδεισον, δι ἡμᾶς τους ανθρώπους την Αγίαν σου Εκκλησίαν την οποίαν εστερέωσας επί την στερεάν πέτραν της Πίστεως, επί την πέτραν των Θείων Σου Εντολών, του Θείου Σου Νόμου και των Θείων προσταγμάτων Σου και ώρισας να μένη ασάλευτος μέχρι συντελείας των αιώνων και ότι «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ιστ´ 18). Την Εκκλησίαν Σου ταύτην Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Προσευχή Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Προσευχή Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων