ακολουθια

Κύριε εκέκραξα ψάλλομεν στιχηρά κατανυκτικά Δεσποτικά. Πνεύματι, δι’ αγαθότητα Κύριε· είτα πεποίηκας, λογικόν με ζώον, ίνα σου το άγιον, δοξάζω παντοδύναμε όνομα, εγώ δε μάλιστα, τοις αισχροίς μου έργοις πάντοτε, ατιμάζω· αλλά φείσαι δέομαι.

Τη Κυριακή εσπέρας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, ακολουθια. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ακολουθια