ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΠΤΑΣΙΑ


Είπε κάποιος από τους αγίους Πατέρας, ότι μίαν φοράν όταν ήμουν εις το κελλίον μου, μου ήλθε ακηδία, λύπη καί κακή καρδία καί επήγα προς τίνα γέρο­ντα οπού ήτο άγιος άνθρωπος καί τον προσκύνησα παρακαλώντας αυτόν να μου ειπεί τινά λόγον ωφε­λείας, δια να μπορέσει ή αθλία μου ψυχή να στραφεί από την αμέλεια καί ακηδία εκείνη προς τα αγαθά καί σωτήρια έργα της αρετής. Ό δε γέρων ό άγιος καί θαυμαστός, με το να ήτο θεοφόρος καί υπό της θείας χάριτος οδηγημένος, διηγήθηκέ μοι πολλά σοφά καί σωτήρια οπού ήταν άξια να στηρίξουν καί να οικοδο­μήσουν ψυχήν. Ρώτησα δε αυτόν να μου ειπεί καί περί καθαράς καί ατάραχου προσευχής καί αποκρι­θείς ό άγιος είπε, (πλην, πρέπει μετά φόβου καί πόθου να ακούσωμεν την διήγησιν). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements
Αναρτήθηκε στις Κατηγορίες. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΠΤΑΣΙΑ