Αγιότης Μαρτυρουμένη


*
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ἀθρόα1 κατάταξη νέων ῾Αγίων στὸ ῾Αγιολόγιο
τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τόσο στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ὅσο καὶ στὴν ᾿Εκκλησία τῆς Ρωσίας, προκά-
λεσε τὶς ἑπόμενες σκέψεις πάνω σὲ μιὰ οὐσιώδη πτυχὴ τῆς δια-
δικασίας τῆς «ἀναγνωρίσεως» ῾Αγίων στὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements
Αναρτήθηκε στις Κατηγορίες. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγιότης Μαρτυρουμένη