Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Μπορούμε να ονομάσουμε χωρίς υπερβολή τη λειτουργία αυτή, μαζί με τα λειτουργικά χειρόγραφα, «Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής», γιατί πραγματικά αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ακολουθία της ιεράς αυτής περιόδου. Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι πολλοί από τούς χριστιανούς αγνοούν τελείως την ύπαρξί της, η την ξεύρουν μόνο από το όνομα, η και ελάχιστες Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements
Αναρτήθηκε στις ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Προσευχή Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων

…Κύριε, ότε ευρίσκεσο επί της γης ως άνθρωπος, χωρίς να χωρισθής της Θεότητάς Σου, ιδρύσας επί της γης, ως άλλον Παράδεισον, δι ἡμᾶς τους ανθρώπους την Αγίαν σου Εκκλησίαν την οποίαν εστερέωσας επί την στερεάν πέτραν της Πίστεως, επί την πέτραν των Θείων Σου Εντολών, του Θείου Σου Νόμου και των Θείων προσταγμάτων Σου και ώρισας να μένη ασάλευτος μέχρι συντελείας των αιώνων και ότι «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ιστ´ 18). Την Εκκλησίαν Σου ταύτην Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Προσευχή Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος Προσευχή Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων

Προσευχή πρην και μετα φαγητό

Ελθόντες εις την τράπεζαν λέγομεν:

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γής. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, Προσευχή πρην και μετα φαγητό. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή πρην και μετα φαγητό

Παρακλητικὸς Κανών της Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης

Ο ιερεύς· Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο χορός· Αμήν.

Ψαλμός ρμβ´ (142). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, Παρακλητικὸς Κανών της Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακλητικὸς Κανών της Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης

Ακολουθία του Εσπερινού όταν δεν υπάρχει ιερέας

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.

Ψαλμός ργ’ (103). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ακολουθία του Εσπερινού όταν δεν υπάρχει ιερέας, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακολουθία του Εσπερινού όταν δεν υπάρχει ιερέας

Ακολουθία της Τιμίας Ζώνης

Η κατάθεσις της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Δεσποίνης
ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.

ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ.

Ιστώμεν στίχους δ’. και ψάλλομεν τα εξής Στιχηρά Προσόμοια.

Ήχος α’. Πανεύφημοι μάρτυρες υμάς. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ακολουθία της Τιμίας Ζώνης, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακολουθία της Τιμίας Ζώνης

Η προσευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με».

Περί μελέτης του ονόματος του Ιησού

«Τι ουν μακαριώτερον; τι ευδαιμονέστερον; η τι γλυκύτερον άλλο είναι η το να μελετά τις πάντοτε το ένδοξον, το τερπνόν και πολυπόθητον όνομα του Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο,τι και αν ζητήση τις από του Πατρός και απ’ αυτού του ιδίου, εξάπαντος το λαμβάνει;… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, Η προσευχή του Ιησού Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με.. Ετικέτες: , . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προσευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με».