αγιογραφία του Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω

Άγιος Σάββας «ό εν Καλύμνω», είναι μια θαυμαστή μορφή, πού έζησε και αγίασε στις δύσκολες ήμερες μας, για να επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά, ότι υπάρχουν φίλοι του Θεού, ζηλωτές «των πατρώων παραδόσεων», τους οποίους θαυ-μαστώνει ό εν Τριάδι Θεός ημών. Ό «Αγιος δοκίμασε τη φρικαλεότητα του τεχνολογικού μας πολιτισμού, ή κοίμηση του έγινε στίς 7 Απριλίου του 1948. Τον Αγιο τον άγγιξαν όλα τα μεγάλα καί μικρά γεγονότα των ήμερων μας, όμως δεν τον αλλοτρίωσαν. Έτσι, μέσα σ αυτή την παράξενη εποχή μας κατόρθωσε να ξεπεράσει τίς πολλές παγίδες καί να φθάσει σε ϋψη άγιότητος, αφού ζώντας είχε αποκτήσει τη φήμη του οσίου καί οι πολλοί άνθρωποι πού έφθασαν στο άσκητήριό του ένοιωθαν μια άνεκλάλη-τη χαρά.
Ό όσιος γεννήθηκε το έτος 1862 στην Ήρακλείτσα της Ανατολικής Θράκης. Οί γονείς του ήταν φτωχοί άνθρωποι, γεμάτοι όμως ευσέβεια καί καλωσύνη. Ό πατέρας του στο χωριό έκανε το μικροπωλητή. «Οταν μεγάλωσε ό Βασίλειος, έτσι είχαν βαπτίσει τον Σάββα, του άνοιξε ένα μαγαζί για να μπορεί ό γιος του να έχει μια αξιοπρεπή εργασία. Το μαγαζί άνοιξε, οί δουλειές πήγαιναν καλά, όμως ό Βασίλειος δεν ένοιωθε καλά. Πίστευε ότι το εμπόριο δεν του ταίριαζε. Ό Βασίλειος ζητούσε «τον πολύτιμο μαργαρίτην». «Ολη ή καθημερινή ζωή του κυλούσε στην απλότητα καί την προσμονή. «Ενα πρω’ίνό εγκαταλείπει τον κόσμο καί έρχεται στη Σκήτη της Αγίας «Αννας στο «Αγιο Όρος. Εδώ υποτάσσεται,

για 12 χρόνια, στην άσκηση καί την προσευχή. Εδώ μαθαίνει αγιογραφία καί μουσική. Το 1887 έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Θα έγκαταβιώσει στη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Το 1906 χειροτονείται διάκονος καί τον επόμενο χρόνο πρεσβύτερος. Μετά την έρημο επανέρχεται οριστικά στην Ελλάδα. Ήταν το 1916. Αμέσως έρχεται στη νήσο Πάτμο, παραμένοντας δυο χρόνια, για να επιστρέψει στη συνέχεια στο «Αγιο Όρος.
Σέ μια επίσκεψη του στην Αίγινα γνωρίζεται με τον «Αγιο Νεκτάριο. Εδώ θα παραμείνει για μια εξαετία. Ή συγκαταβίωση με τον «Αγιο Νεκτάριο συμβάλλει πάρα πολύ στην πνευματική καί ασκητική του πορεία. «Εμεινε στο Μοναστήρι καί μετά την κοίμηση του Αγίου, 8 Νοεμβρίου 1920. Θα μείνει μάλιστα έγκλειστος στο κελλί του 40 ήμερες. Τότε ό Σάββας θα αγιογραφήσει την πρώτη εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Στήν Αίγινα θα μείνει μέχρι το 1926. Ό επόμενος σταθμός, τελειωτικός της επίγειας διαδρομής του είναι ή νήσος Κάλυμνος καί θα μείνει στο Μοναστήρι των Αγίων Πάντων. Στή Μονή αυτή έγκαταβίωσε μια όσιακή μορφή ό ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης, ό όποιος με την εκεί παρουσία του προετοίμασε το δρόμο του οσίου Σάββα. Θα έλεγε κανείς ότι ό π. Ιερόθεος περίμενε με αγωνία την άφιξη του πατρός Σάββα.
«Οταν έφθασε ό όσιος στην Κάλυμνο, αρχίζει ό προβληματισμός του. Ό ίδιος επιθυμεί την ησυχία. Ό θόρυβος του είναι ενοχλητικός. Τελικά ό «Αγιος κτίζει με τη βοήθεια κελλιά στο μοναστήρι καί αρχίζει μια έντονη πνευματική κίνηση. Διδάσκει καί εξομολογεί, τελεί όλες τίς ιερές ακολουθίες, νουθετεί καί παρηγορεί. Ή Κάλυμνος, όπως καί όλα τα Δωδεκάνησα τελούν υπό την Ιταλική κατοχή. Ό πατήρ Σάββας γίνεται το καταφύγιο όλων. Ή καθημερινή του διαδρομή του ήταν μια συνεχής έκδαπάνηση. Για μια ολόκληρη είκοσιεξαετία τρέχει για όλους. «Οταν άκουγε για κάποιον, πού ήθελε να εξομολογηθεί, έτρεχε σε συνάντηση του. Ήταν ό ασφαλής καί ακριβής οδηγός των «θελό-ντων σωθήναι». Γι’ αυτό καί ολόκληρος ή Κάλυμνος τον είχε έγκαύχημά της. Στήν προσωπική του ζωή, παρέμενε ό αυστηρός τηρητής των μοναχικών του υποσχέσεων. Λέγεται ότι ή μακροχρόνια άσκηση του χάρισε την ευωδιά του σώματος, όπου περνούσε μια μυρωδιά απλωνόταν.
Ή μακρά άσκηση, του κληροδότησε τη χάρη, αλλά καί την ασθένεια της σαρκός. Καί το τέλος ήρθε. Ήταν 7 Απριλίου 1947. «Οταν ό «Αγιος ήταν ζωντανός έκανε πολλά θαύματα, αλλά καί μετά την όσιακή του κοίμηση παραμένει βοηθός όλων εκείνων πού επικαλούνται τη βοήθεια του. Μετά από 10 χρόνια έγινε ή άνακομιδή των ιερών του λειψάνων, τα όποια είναι αποθησαυρισμένα στη Μονή του.
Οί Καλύμνιοι τιμούν τον «Αγιο τους, ιδιαίτερα στίς 5 Δεκεμβρίου ήμερα της ονομαστικής του γιορτής.
Στήν Αγία μνήμη του ή Εκκλησία μας ψάλλει το έξης απολυτίκιο σε ήχο πλ. α, πού συνέγραψε ό μακαριστός υμνογράφος π. Γεράσιμος.
‘Τής Καλύμνου το κλέος καί θείον έφορον,
καί των πάλαι οσίων τον ίσοστάσιον,
εύφημήσωμεν πιστοί Σάββα τον όσιον
ότι δεδόξασται λαμπρώς ως θεράπων του Χριστού,
θαυμάτων τη ενεργεία καί διανέμει τοις πάσι,
παρά Θεού χάριν καί έλεος».
μην.έντυπο «Φως ίλαρόν». Ι.Ν. Αγ. Μαρίνης Εκάλης

Advertisements
Αναρτήθηκε στις (4) ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, αγιογραφία του Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο αγιογραφία του Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω
Αρέσει σε %d bloggers: