διδαχες

… Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέληµα του Θεού , αλλά προτιµά να
κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του . Και δεν καταλαβαίνει πώς , χωρίς τον
Θεό , δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί . Κι εγώ
, όταν εζούσα στον κόσµο προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο
Πνεύµα , εστηριζόµουν στο λογικό µου . Όταν όµως εγνώρισα µε το Άγιο
Πνεύµα τον Κύριο µας Ιησού Χριστό , τον Υιό του Θεού , τότε
παραδόθηκε η ψυχή µου στον Θεό και δέχοµαι οτιδήποτε θλιβερό µου
συµβεί και λέω : «Ο Κύριος µε βλέπει … Τι να φοβηθώ ;»
Προηγουµένως όµως δεν µπορούσα να ζω κατ ‘ αυτό τον τρόπο .
Για όποιον παραδόθηκε στο θέληµα του Θεού η ζωή γίνεται πολύ
ευκολότερη , γιατί στις αρρώστιες , στη φτώχεια και στο διωγµό
σκέφτεται : «Έτσι ευδόκησε ο Θεός και πρέπει να υποµείνω για τις
αµαρτίες µου» .
Να , εδώ και πολλά χρόνια πάσχω από πονοκέφαλο και δύσκολα τον
υποφέρω , αλλά µε ωφελεί , γιατί µε την ασθένεια ταπεινώνεται η ψυχή .
Η ψυχή µου επιθυµεί διακαώς να προσεύχεται και να αγρυπνεί αλλά η
ασθένεια µε εµποδίζει , διότι το άρρωστο σώµα απαιτεί ανάπαυση . Και
παρακάλεσα πολύ τον Κύριο να µε θεραπεύσει , αλλά δεν µε άκουσε . Κι
αυτό σηµαίνει πώς αυτό δεν θα ήταν προς όφελός µου .
Να όµως και µια άλλη περίπτωση , που ο Κύριος µε άκουσε και µε
έσωσε . Σε µια γιορτή πρόσφεραν στην τράπεζα ψάρι . Ενώ λοιπόν
έτρωγα , ένα κόκαλο µπήκε πολύ βαθιά στο λαιµό µου . Επικαλέστηκα
τον Άγιο Παντελεήµονα , παρακαλώντας να µε θεραπεύσει , γιατί ο
γιατρός του Μοναστηριού δεν θα µπορούσε να µου βγάλει το κόκαλο
από το φάρυγγα . Και µόλις είπα : «γιάτρεψέ µε» , η ψυχή µου πήρε
απάντηση : «Βγες , έξω από την τράπεζα , κάνε µια βαθιά εισπνοή και
µια απότοµη εκπνοή και το κόκαλο θα βγει µε αίµα» . Έτσι κι έκαµα
και βγήκε ένα µεγάλο κόκαλο µε αίµα . Και κατάλαβα πώς , αν ο Κύριος
δεν µε θεραπεύει από τον κεφαλόπονο , αυτό σηµαίνει ότι είναι ωφέλιµο
για την ψυχή µου να υποφέρω τον πόνο . …
… Όταν η χάρη είναι µαζί µας , είµαστε δυνατοί στο πνεύµα . Όταν όµως
την χάσοµε , βλέποµε την αδυναµία µας , βλέποµε πως χωρίς τον Θεό δεν
µπορούµε ούτε να σκεφτούµε το καλό . Πώς µπορείς να ξέρεις αν ζεις
σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού ; Να η ένδειξη : Αν στενοχωριέσαι για
κάτι , αυτό σηµαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέληµα του Θεού

, έστω κι αν σου φαίνεται πως ζεις σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού .
Όποιος ζει κατά το θέληµα του Θεού , αυτός δεν µεριµνά για τίποτε . Κι
αν κάτι του χρειάζεται , παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του
στον Θεό . Κι αν πάρει ότι θέλει , µένει ήρεµος , σαν να το είχε . Ψυχή
που παραδόθηκε στο θέληµα του Θεού δεν φοβάται τίποτε : ούτε θύελλες
ούτε ληστές ούτε τίποτα άλλο . ‘Ότι κι αν έλθει , λέγει : «Έτσι ευδοκεί ο
Θεός» , κι έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώµα . Το
καλύτερο έργο είναι να παραδοθούµε στο θέληµα του Θεού και να
βαστάζοµε τις θλίψεις µε ελπίδα . Ο Κύριος βλέποντας τις θλίψεις µας
δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάµεις µας . Αν οι
θλίψεις µας φαίνονται υπερβολικές , αυτό σηµαίνει πως δεν έχοµε
παραδοθεί στο θέληµα του Θεού . …
… Όποιος κάνει το θέληµα του Θεού , είναι ευχαριστηµένος µε όλα ,
έστω κι αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει , γιατί τον
ευφραίνει η χάρη του Θεού . Όποιος όµως δεν είναι ικανοποιηµένος µε
την µοίρα του και γογγύζει για την αρρώστια του ή εναντίον εκείνου που
τον προσέβαλε , αυτός να ξέρει πως κατέχεται από υπερήφανο πνεύµα
και έχασε την ευγνωµοσύνη για τον Θεό . Αλλ ‘ ακόµα και σε µια τέτοια
περίπτωση µη στενοχωριέσαι , αλλά ζήτησε µ ‘ επιµονή από τον Κύριο
πνεύµα ταπεινό . Κι όταν έλθει σ ‘ εσέ το ταπεινό Πνεύµα του Θεού που
αναζητάς , τότε θα Τον αγαπήσεις και θα έχεις βρει ανάπαυση , παρ ‘
όλες τις θλίψεις σου . Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση θυµάται πάντα
τον Θεό και αναλογίζεται : «Ο Θεός µε έκτισε ΄ έπαθε για µένα ΄
συγχωρεί τις αµαρτίες µου και µε παρηγορεί ΄ µε τρέφει και φροντίζει
για µένα . Γιατί λοιπόν να µεριµνώ εγώ για τον εαυτό µου ή τι έχω να
φοβηθώ , έστω κι αν µε απειλή ο θάνατος» . …
… Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να
καταφεύγει στον Κύριο και ο Κύριος θα την καθοδηγήσει . Αυτό όµως
γίνεται κυρίως σε καιρό συµφοράς και απροσδόκητου συγχύσεως –
κανονικά πρέπει να ρωτάµε τον πνευµατικό , γιατί αυτό είναι
ταπεινότερο . …
Και όλα , όλα δίνουν τότε αγάπη στην καρδιά , διότι όλα είναι του Θεού.
Ο Κύριος νουθετεί µε το έλεος Του τον άνθρωπο , για α δέχεται µ ‘
ευγνωµοσύνη τις θλίψεις . Ποτέ σ ‘ όλη µου τη ζωή , ούτε µια φορά δεν
εγόγγυσα για τις θλίψεις , αλλά τα δεχόµουν όλα σαν φάρµακο από τα
χέρια του Θεού και πάντα Τον ευχαριστούσα και γι ‘ αυτό ο Κύριος µου
έδωσε να υποµένω ελαφρά τον αγαθό ζυγό Του . Όλοι οι κάτοικοι της
γης υφίστανται αναπόφευκτα θλίψεις . Και παρόλο που δεν είναι µεγάλες
οι θλίψεις που παραχωρεί ο Κύριος , όµως φαίνονται στους ανθρώπους
αφόρητες και συντριπτικές . Κι αυτό γίνεται , διότι οι άνθρωποι δεν

θέλουν να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού και να παραδοθούν στο
θέληµά Του . Όσοι όµως άφησαν τον εαυτό τους στο θέληµα του Θεού ,
αυτούς τους καθοδηγεί ο Ίδιος ο Κύριος µε τη χάρη Του και υποµένουν
µε ανδρεία τα πάντα για χάρη του Θεού , τον Οποίο αγάπησαν και µε τον
Οποίο θα δοξάζονται αιώνια . Όταν η Παναγία βρισκόταν κοντά στον
Σταυρό , η θλίψη Της ήταν ακατάληπτα µεγάλη , επειδή Αυτή αγαπούσε
τον Υιό της περισσότερο απ ‘ ότι µπορεί κανείς να φαντασθεί . Κι εµείς
ξέροµε πως όσο µεγαλύτερη είναι η αγάπη , τόσο µεγαλύτερη είναι και η
λύπη . Κατά την ανθρώπινη φύση η Θεοτόκος δεν θα µπορούσε µε
κανένα τρόπο να µην υποκύψει στις θλίψεις Της ΄ παραδόθηκε όµως στο
θέληµα του Θεού και το Άγιο Πνεύµα Την ενίσχυσε ν ‘ αντέξει στον
πόνο της . Μετά την Ανάληψη του Κυρίου η Παναγία έγινε η µεγάλη
παρηγοριά στις θλίψεις για όλο τον λαό του Θεού . Ο Κύριος έδωσε επί
γης το Άγιο Πνεύµα και όσοι Το έλαβαν αισθάνονται τον παράδεισο
µέσα τους . Ίσως πεις : Γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ µια τέτοια χάρη ;
∆ιότι συ δεν παραδόθηκες στο θέληµα του Θεού , αλλά ζεις κατά δικό
σου θέληµα . Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το θέληµά του . Αυτός
δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή και δεν ευχαριστιέται µε τίποτε ΄ γι ‘
αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε . Όποιος όµως δόθηκε
ολοκληρωτικά στο θέληµα του Θεού , έχει την καθαρή προσευχή και η
ψυχή του αγαπά τον Κύριο
. Έτσι δόθηκε στον Θεό η Υπεραγία Παρθένος : «Ιδού η δούλη Κυρίου ΄
γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου» . Αν λέµε κι εµείς το ίδιο : «Ιδού ο
δούλος Κυρίου ΄ γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου» , τότε τα Ευαγγελικά
λόγια του Κυρίου , που εγράφτηκαν µε το Άγιο Πνεύµα , θα ζούσαν µέσα
στις ψυχές µας , η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σ ‘ όλο τον κόσµο και η
ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία . Αλλά παρόλο που τα λόγια του
Κυρίου ακούγονται τόσους αιώνες σ ‘ όλη την οικουµένη , οι άνθρωποι
όµως δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχθούν . Όποιος
όµως ζει σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού , αυτός θα δοξασθεί και στον
ουρανό και στη γη . Όποιος παραδόθηκε στο θέληµα του Θεού ,
απασχολείται µόνο µε τον Θεό . Η χάρη του Θεού τον βοηθά να
παραµένει στην αδιάλειπτη προσευχή . Κι όταν ακόµα εργάζεται ή µιλάει
, η ψυχή του είναι απορροφηµένη από τον Θεό και γι ‘ αυτό ο Κύριος την
πήρε υπό την προστασία Του . Η Παράδοση λέει πώς κατά τη φυγή στην
Αίγυπτο η Αγία Οικογένεια συνάντησε στο δρόµο ένα ληστή , αλλά δεν
Τους έκαµε κανένα κακό . Όταν µάλιστα ο ληστή είδε το Νήπιο , είπε
πώς , αν γινόταν ο Θεός άνθρωπος , δεν θα ήταν ωραιότερος από αυτό το
Νήπιο , και τους άφησε να φύγουν ανενόχλητοι . Αξιοθαύµαστο πράγµα :
Ληστής που δεν σπλαχνίζεται κανένα σαν θηρίο, ούτε προσέλαβε ούτε
λύπησε την Αγία Οικογένεια . Η ψυχή του ληστή σαν είδε το Νήπιο και
την ταπεινή Μητέρα Του συγκινήθηκε και την άγγιξε η χάρη του Θεού .
Το ίδιο συνέβαινε και στα άγρια θηρία , που µόλις αντίκριζαν τους

άγιους µάρτυρες ή τους όσιους καταπραύνονταν και δεν τους έκαναν
κακό
.
Αλλά κι οι δαίµονες ακόµα φοβούνται την πράη και ταπεινή ψυχή , που
τους νικά µε την υπακοή , την εγκράτεια και την προσευχή . Και πάλι
πράγµα παράδοξο : ο ληστής λυπήθηκε το Νήπιο – Κύριο , ενώ οι
αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι Τον παρέδωσαν στον Πιλάτο για να
σταυρωθεί . Κι αυτό γιατί δεν προσεύχονταν και δεν ζητούσαν από τον
Θεό σύνεση , πώς και τι να κάνουν . Έτσι , πολλές φορές οι κυβερνήτες
και γενικά οι άνθρωποι ζητούν µεν το αγαθό , αλλά δεν ξέρουν που είναι
αυτό το αγαθό . ∆εν ξέρουν πώς το αγαθό βρίσκεται στον Θεό και µας
δίνεται από τον Θεό . Είναι ανάγκη να προσευχόµαστε πάντοτε , για να
µας νουθετεί ο Κύριος τι και πώς πρέπει να κάνοµε , και ο Κύριος δεν θα
επιτρέψει να παραπλανηθούµε . Ο Αδάµ δεν είχε τη σύνεση , να ρωτήσει
τον Κύριο για τον καρπό που του έδωσε η Εύα , και γι ‘ αυτό έχασε τον
Παράδεισο . Ο ∆αβίδ δεν ερώτησε τον Κύριο : «Θα ήταν άραγε καλό για
µένα να πάρω τη γυναίκα του Ουρία ;» κι έπεσε στα αµαρτήµατα του
φόνου και της µοιχείας . Έτσι κι όλοι οι άγιοι που αµάρτησαν ,
αµάρτησαν γιατί δεν επεκαλούντο τη βοήθεια του Θεού για να τους
φωτίσει . Ο Όσιος Σεραφείµ του Σαρώφ είπε : «Όταν µιλούσα από το
νου µου , συνέβαιναν λάθη» . Υπάρχουν όµως και αναµάρτητα λάθη που
οφείλονται στην ατέλεια του ανθρώπου . Τέτοια βλέποµε ακόµη και στην
Παναγία . Λέγεται στο Ευαγγέλιο πώς όταν επέστρεφε η Παναγία µε τον
Ιωσήφ από την Ιερουσαλήµ , ενόµισε πώς ο Υιός της βάδιζε µαζί µε τους
συγγενείς ή τους γνωστούς … Και µόνο µετά τριών ηµερών αναζήτηση
Τον βρήκαν στο Ιερό των Ιεροσολύµων να συνοµιλεί µε τους
πρεσβυτέρους . Συνεπώς µόνον ο Κύριος είναι παντογνώστης , ενώ όλοι
εµείς , όποιοι κι αν είµαστε , πρέπει να προσευχόµαστε στον Θεό
ζητώντας σύνεση και να ρωτάµε τον πνευµατικό µας , για ν ‘ αποφύγοµε
τα λάθη . …
… Πόσο φανερό είναι για µένα πώς ο Κύριος µας κατευθύνει . Χωρίς
Αυτόν δεν µπορούµε ούτε να σκεφθούµε το αγαθό . …
… Όπου υπάρχει άφεση αµαρτιών , εκεί βρίσκεται η ελευθερία της
συνειδήσεως και η αγάπη , έστω και λίγη . …
… Στενοχωρούµε και θρηνώ και οδύροµαι για τους ανθρώπους . Πολλοί
σκέφτονται µε απόγνωση : «Αµάρτησα πολύ : σκότωσα , λήστεψα ,
εβίασα , εσυκοφάντησα , ήµουν άσωτος κι έκανα κι άλλα πολλά» . Κι
από την ντροπή τους δεν έρχονται στη µετάνοια . Λησµονούν όµως ότι
όλες οι αµαρτίες τους είναι σαν σταγόνα µπροστά στο πέλαγος της
αγάπης του Θεού . Ω αδελφοί µου , όλη η γη , µετανοείτε , όσο ακόµα
είναι καιρός . Ο Κύριος γεµάτος έλεος περιµένει τη µετάνοιά µας . Και

όλος ο ουρανός και όλοι οι άγιοι περιµένουν επίσης την επιστροφή µας .
… Ο Κύριος µας έδωσε την εντολή ν ‘ αγαπούµε αλλήλους . Σ ‘ αυτό
έγκειται η ελευθερία : στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον . Εδώ
βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα . Στην κοσµική τάξη είναι
αδύνατο να υπάρξει ισότητα – αυτό όµως δεν έχει σηµασία για την ψυχή.
∆εν µπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας , πατριάρχης ή
ηγούµενος ή διοικητής . Μπορείς όµως σε κάθε τάξη ν ‘ αγαπάς τον Θεό
και να είσαι ευάρεστος σ ‘ Αυτόν – κι ‘ αυτό είναι το σπουδαίο . Κι όσοι
αγαπούν περισσότερο τον Θεό επί γης , θα έχουν µεγαλύτερη δόξα στη
Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο . Ο καθένας θα δοξασθεί
κατά το µέτρο της αγάπης του . Έµαθα πως η αγάπη ποικίλλει ως προς
την έντασή της . Όποιος φοβάται τον Θεό , φοβάται να Τον λυπήσει µε
κάτι ΄ αυτός είναι ο πρώτος βαθµός . Όποιος έχει το νου καθαρό από
εµπαθείς λογισµούς , αυτό είναι ο δεύτερος βαθµός , µεγαλύτερος από
τον πρώτο . Όποιος αισθητά έχει τη χάρη στην ψυχή του , αυτός είναι ο
τρίτος βαθµός της αγάπης , ο ακόµα µεγαλύτερος . Η τέταρτη βαθµίδα , η
τέλεια αγάπη για τον Θεό είναι όταν έχει κανείς τη χάρη του Αγίου
Πνεύµατος και στην ψυχή και στο σώµα . Αυτών των ανθρώπων
αγιάζουν τα σώµατα και µετά τον θάνατο τους γίνονται άγια λείψανα .
Έτσι γίνεται µε τα σώµατα των αγίων µαρτύρων , των προφητών , των
οσίων ανδρών . …
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
… Τον πρώτο καιρό µετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος σκέφθηκα : Ο
Κύριος µου συγχώρεσε τις αµαρτίες µου , το µαρτυρεί µέσα µου η χάρη.
Τι µου χρειάζεται , λοιπόν , περισσότερο ; ∆εν πρέπει όµως να
σκεφτόµαστε έτσι . Παρότι µας συγχωρούνται τα αµαρτήµατα , εν
τούτοις πρέπει να τα θυµόµαστε όλη τη ζωή µας και να θλιβόµαστε γι ‘
αυτά , για να διατηρούµε τη συντριβή της καρδιάς . Εγώ δεν το ήξερα
αυτό και έπαψα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίµονες .
Και απορούσα , τι συµβαίνει µ ‘ εµένα ; Η ψυχή µου γνωρίζει τον Κύριο
και την αγάπη Του . Τότε πώς µου έρχονται κακοί λογισµοί ; Αλλά ο
Κύριος µε σπλαχνίστηκε και µε δίδαξε ο Ίδιος πώς πρέπει να ταπεινωθώ :
«Κράτα το νου σου στον Άδη και µην απελπίζεσαι».
Μ ‘ αυτό τον τρόπο νικόνται οι εχθροί . Όταν όµως ο νους µου λησµονεί
τη φωτιά του Άδη , τότε οι λογισµοί ξαναποκτούν δύναµη . …

… Πρέπει να υποµείνεις πολλούς κόπους και να χύσης πολλά δάκρυα ,
για να διατηρήσεις το πνεύµα ταπεινωµένο κατά Χριστόν . Χωρίς αυτό
σβήνει το φως της ζωής στην ψυχή και αυτή πεθαίνει .
Μπορείς σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να αποξηράνεις το σώµα µε τη
νηστεία . Να ταπεινώσεις όµως την ψυχή , έτσι που να µένει συνεχώς
ταπεινή , αυτό ούτε εύκολο είναι ούτε γίνεται σύντοµα . Η Μαρία η
Αιγύπτια επάλαιβε δεκαεπτά έτη µε τα πάθη , σαν να ήταν άγρια θηρία,
και µόνο τότε βρήκε ανάπαυση . Κι όµως το σώµα της µαράθηκε σε λίγο
χρόνο , γιατί στην έρηµο δεν υπάρχει πολλή τροφή . …
… Έλκεται η ψυχή µου να δει τον Κύριο και διψά µε ταπείνωση γι ‘
Αυτόν , γιατί είναι ανάξια για τέτοιο µεγάλο αγαθό .
Η υπερηφάνεια εµποδίζει την ψυχή να µπει στο δρόµο της πίστεως . Στον
άπιστο δίνω αυτή τη συµβουλή . Ας πει : «Κύριε , αν υπάρχεις , φώτισέ
µε και θα Σε υπηρετήσω µ ‘ όλη την ψυχή µου». Και ο Κύριος
εξάπαντος θα φωτίσει µια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυµία για την
υπηρεσία του Θεού . ∆εν πρέπει όµως να λέγει : «Αν υπάρχεις, τότε
παίδεψέ µε» , γιατί αν έρθει η τιµωρία , είναι δυνατό να µη βρεις τη
δύναµη να ευχαριστήσεις τον Θεό και να µετανοήσεις . …
… Ο κενόδοξος ή φοβάται τους δαίµονες ή γίνεται όµοιος µ ‘ αυτούς .
∆εν πρέπει όµως να φοβόµαστε την κενοδοξία και την υπερηφάνεια ,
γιατί προκαλούν την απώλεια της χάρης . …
… Ο Κύριος µας αγαπά πολύ . Κι όµως εµείς πέφτοµε σ ‘ αµαρτίες , γιατί
δεν έχοµε ταπείνωση . Για να διαφυλάξεις την ταπείνωση , πρέπει να
νεκρώσεις τη σάρκα και να δεχτείς το Πνεύµα του Χριστού . Οι Άγιοι
είχαν ισχυρό πόλεµο µε τους δαίµονες κι ενίκησαν µε την ταπείνωση ,
την προσευχή και τη νηστεία . …
… Τι πρέπει να κάνοµε για να έχοµε ειρήνη στην ψυχή και το σώµα ;
Πρέπει ν ‘ αγαπάς όλους τους ανθρώπους , όπως τον εαυτό σου , και να
είσαι κάθε ώρα έτοιµος για το θάνατο . ‘Όταν η ψυχή θυµάται τον
θάνατο , ταπεινώνεται και παραδίνεται ολόκληρη στο θέληµα του Θεού
και επιθυµεί να έχει ειρήνη µε όλους και να τους αγαπά όλους .
Όταν έλθει στην ψυχή η ειρήνη του Χριστού , τότε είναι ευχαριστηµένη
και κάθεται σαν τον Ιώβ στην κοπριά και χαίρεται που βλέπει τους
άλλους δοξασµένους κι η ίδια είναι η πιο ασήµαντη από όλους . Το µυστήριο της κατά Χριστόν ταπεινώσεως είναι µεγάλο και άρρητο . Η ψυχή που αγαπά επιθυµεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά από ότιγια τον εαυτό της και χαίρεται σαν βλέπει τους άλλους να είναι πιοευτυχισµένοι από την ίδια και θλίβεται όταν τους βλέπει να βασανίζονται. …
… Ο Κύριος αγαπά τους ανθρώπους . Εν τούτοις παραχωρεί τις θλίψεις,
για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αδυναµία τους και να ταπεινωθούν και
µε την ταπείνωση να λάβουν το Άγιο Πνεύµα . Με το Άγιο Πνεύµα όλα
γίνονται ωραία , χαρούµενα , υπέροχα . …

… Αν ήµαστε ταπεινοί , ο Κύριος από αγάπη θα µας απεκάλυπτε όλα τα
µυστήρια . Αλλά η συµφορά µας είναι πώς δεν είµαστε ταπεινοί ,
υπερηφανευόµαστε και είµαστε µαταιόδοξοι για κάθε τι ασήµαντο κι έτσι
βασανίζοµε τον εαυτό µας και τους άλλους . …
… Είναι αξιολύπητοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό και πονώ γι
‘ αυτούς . Υπερηφανεύονται γιατί πετούν ΄ αλλά τι το αξιοθαύµαστο ;
Και τα πουλιά πετούν και δοξάζουν τον Θεό . Κι όµως ο άνθρωπος . το
κτίσµα του Θεού , εγκαταλείπει τον Κτίστη . Αλλά σκέψου , πώς θα
σταθείς στη Φοβερή Κρίση του Θεού ; Πού θα φύγεις ή πού θα κρυφτείς
από το Πρόσωπο του Θεού ; …
… Υπάρχουν πολλά είδη ταπεινώσεως . Ο ένας είναι υπάκουος και για
όλα µέµφεται τον εαυτό του , κι αυτό είναι ταπείνωση . Ο άλλος µετανοεί
για τις αµαρτίες του και θεωρεί τον εαυτό του βδέλυγµα ενώπιον του
Κυρίου , κι αυτό είναι ταπείνωση . Όµως άλλη ταπείνωση έχει εκείνος
που γνώρισε µε το Πνεύµα το Άγιο τον Κύριο . Εκείνος έχει άλλη γνώση
και άλλη γεύση .
Όταν η ψυχή δει µε το Άγιο Πνεύµα τον Κύριο , πόσο πράος και ταπεινός
είναι , τότε ταπεινώνεται και η ίδια πλήρως . Και η ταπείνωση αυτή είναι
εντελώς ιδιαίτερη και κανένας δεν µπορεί να την περιγράψει και
γνωρίζεται µόνο µε το Άγιο Πνεύµα . Κι αν οι άνθρωποι εγνώριζαν µε το
Άγιο Πνεύµα ποιος είναι ο Κύριος µας , τότε θα άλλαζαν οι πάντες : οι
πλούσιοι θα εγκατέλειπαν τα πλούτη τους , οι επιστήµονες τις επιστήµες
τους , οι κυβερνήτες τη δόξα και την εξουσία τους και θα γινόταν όλοι
ταπεινοί , θα ζούσαν µε µεγάλη ειρήνη και αγάπη και θα βασίλευε στη γη
χαρά µεγάλη . …
… Κύριε , δώσε να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης πόσο µας αγαπάς και
ποια θαυµαστή ζωή χαρίζεις σ ‘ όσους πιστεύουν σε Σένα .
Όποιος έχει µέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύµατος , σκορπίζει
ειρήνη και στους άλλους . Όποιος όµως έχει µέσα του πνεύµα κακό ,
σκορπά και στους άλλους το κακό . …
… Ο θυµώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος µεγάλο µαρτύριο από πονηρό
πνεύµα , εξαιτίας της υπερηφάνειας του . Ο υφιστάµενος , όποιος κι αν
είναι , πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά
άρρωστο προ’ι’στάµενό του και τότε ο Κύριος , βλέποντας την υποµονή
του , θα του δώσει άφεση αµαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή . Είναι
µέγα έργον ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς γι ‘ αυτούς που
τον αδικούν και τον προσβάλλουν . Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο
Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει µε το Άγιο Πνεύµα τον Κύριο . Κι έτσι
θα υποµείνει τότε , χάριν του Κυρίου , µε χαρά όλες τις θλίψεις και θα
του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσµο και θα επιθυµεί ολόψυχα
το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του .

Ο Κύριος µας έδωσε την εντολή ν ‘ αγαπούµε τους εχθρούς και όποιος
αγαπά τους εχθρούς εξοµοιώνεται µε τον Κύριο . Η αγάπη για τους
εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά µόνο µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος .
Γι ‘ αυτό , µόλις σε προσβάλει κανείς , προσευχήσου γι ‘ αυτόν στον Θεό
κι έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου . …
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
… Η προσευχή δίνεται στον προσευχόµενο . Η προσευχή που γίνεται
µόνο από συνήθεια , χωρίς καρδιά συντετριµµένη για τις αµαρτίες της ,
δεν είναι αρεστή στον Θεό . …
… Ω άνθρωπε , µάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση και θα σου χαρίσει ο
Κύριος να γευθείς τη γλυκύτητα της προσευχής . Κι αν θέλεις να
προσεύχεσαι καθαρά , τότε γίνε ταπεινός , εγκρατής , εξοµολογήσου
ειλικρινώς και θα σε αγαπήσει η προσευχή . Γίνε υπάκουος , υποτάξου
ευσυνείδητα στις αρχές και µείνε ευχαριστηµένος για όλα , και τότε ο
νους σου θα καθαριστεί από µάταιους λογισµούς . Να θυµάσαι πως σε
βλέπει ο Κύριος και πρόσεχε µήπως λυπήσεις µε κάτι τον αδελφό – µη
τον κατακρίνεις και µη τον στενοχωρήσεις ούτε µ ‘ ένα βλέµµα – . και το
Πνεύµα το Άγιο θα σε αγαπήσει και Αυτό θα σε βοηθήσει σ ‘ όλα .
… Πολλοί προσεύχονται προφορικά ή προτιµούν να προσεύχονται µε
βιβλία . Και αυτό καλό είναι και ο Κύριος δέχεται την προσευχή τους .
Αν όµως κανείς προσεύχεται στον Κύριο και σκέφτεται άλλα πράγµατα ,
τότε ο Κύριος δεν εισακούει αυτού του είδους την προσευχή .
Όποιος προσεύχεται από συνήθεια , δεν έχει αλλαγές στην προσευχή .
Όποιος όµως προσεύχεται θερµά , υφίσταται πολλές αλλαγές κατά την
προσευχή : ∆ίνει µάχη εναντίον του εχθρού , µάχη εναντίον του εαυτού
του , εναντίον των παθών του , εναντίον των ανθρώπων , και πρέπει να
είναι κάθε στιγµή ανδρείος . …
… Οι συµφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται . Μ ‘
επισκέφθηκε κάποτε στην αποθήκη τροφίµων ένας στρατιωτικός , που
κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη . Η ψυχή µου τον αγάπησε και του λέγω
:
«Προσεύχου στον Κύριο να λιγοστέψουν οι θλίψεις».

Και αυτός απαντά : «Ξέρω να προσεύχοµαι . Το έµαθα στον πόλεµο,
όταν ήµουν στις µάχες . Παρακαλούσα θερµά τον Κύριο να µε φυλάξει
ζωντανό . Τα βόλια έπεφταν , τα βλήµατα έσκαζαν και λίγοι έµειναν
στη ζωή . Αν και πήγα πολλές φορές στη µάχη , ο Κύριος µε εφύλαξε».
Ενώ τα έλεγε αυτά , έδειχνε πως προσευχόταν και από τη στάση του
σώµατος του φαινόταν πως ήταν όλος βυθισµένος στον Θεό . …
… Όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να τον σκέφτεσαι , να µιλάς γι ‘ αυτόν ,
να είσαι µαζί του . Η ψυχή αγαπά τον Κύριο ως Πατέρα και ∆ηµιουργό
και παρουσιάζεται µπροστά Του , µε φόβο και αγάπη : µε φόβο , γιατί
είναι ο Κύριος ΄ µε αγάπη , γιατί η ψυχή δεν Τον ξέρει ως Πατέρα
γεµάτον έλεος και η χάρη Του είναι γλυκύτερη από κάθε τι άλλο . …

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
… Μη θλίβεστε , λαοί , που είναι δύσκολη η ζωή . Αγωνίζεστε µόνον
εναντίον της αµαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο κι Αυτός θα
σας χαρίσει ότι είναι ωφέλιµο , γιατί είναι σπλαγχνικός και µας αγαπά …
… Αλήθεια σας λέω : ∆εν ξέρω νάχω κανένα καλό κι έχω πολλές
αµαρτίες . Η χάρη του Αγίου Πνεύµατος όµως εξάλειψε τις αµαρτίες µου
και ξέρω πως σ ‘ όσους παλεύουν εναντίον της αµαρτίας ο Κύριος τους
χαρίζει όχι µόνο την άφεση αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος , η
οποία δίνει χαρά στην ψυχή και την γεµίζει µε βαθιά και γλυκιά ειρήνη …
…Ναι , Κύριε , άκουσε την προσευχή της γης . Όλοι οι λαοί αδηµονούν .
Όλοι χάθηκαν µέσα στις αµαρτίες . Όλοι στερήθηκαν τη χάρη Σου και
ζουν στο σκοτάδι . …
… Ας είναι δοξασµένος ο Κύριος , που µας έδωσε τη µετάνοια και µε τη
µετάνοια σωζόµαστε όλοι µας χωρίς εξαίρεση . ∆εν θα σωθούν µόνον
όσοι δεν µετανοούν ΄ κι εδώ βλέπω την απόγνωσή τους και κλαίω από
συµπόνια γι ‘ αυτούς . Αν κάθε ψυχή εγνώριζε τον Κύριο , θα ήξερε πόσο
µας αγαπά Αυτός και κανένας δεν θ ‘ απελπιζόταν για την σωτηρία του ,
ούτε καν θα εγόγγυζε .
Advertisements
Αναρτήθηκε στις διδαχες. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο διδαχες
Αρέσει σε %d bloggers: