Ψαλλόμενος εις πάσαν νόσον και ασθένειαν

Ποίημα Μοναχού Γερασίμου Μικραγιαννανίτου

Ου η ακροστιχίς
«Ιασε με νόσου πικράς Κόρη, Γερασίμου»

Ήχος πλάγιος του δ΄
Ωδή α΄. Υγράν διοδευσας

Ιάτρευσον Κόρη ως συμπαθής, δεινώς με νοσουντα, κατά σώμα τε και ψυχήν, και αίτει πταισμάτων μου την λύσιν, οιάπερ Μήτηρ Θεού του οικτίρμονος.

Ατρώτοις παθήμασι ρικνωθείς, και νόσο βαρεία, συνεχόμενος χαλεπώς, προς σε καταφεύγω ίνα τύχω, της παρά σου Θεοτόκε ανέσεως. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 269 other followers